Solcelleanlegg2019-12-18T11:06:56+00:00

Solcelleanlegg

Næring

Landbruk

Privat

Vi prosjekterer og leverer nøkkelferdige solcelleanlegg for næringslivet, landbruket, det offentlige og private. 

Vi vektlegger effektiv kommunikasjon, kundefokus, kompetanse og kvalitet i alle ledd. 

Hos Alphasun Energi finner du kompetente medarbeidere som engasjerer seg i å tilrettelegge ditt solcelleanlegget for optimal effekt og økonomi

Med et solcelleanlegg fra Alphasun Energi er du sikret høy kvalitet i alle ledd, og profesjonell håndtering fra bestilling til levering, til en konkurransedyktig pris.

  • Kvalitetskomponenter

  • Rask levering

  • Gunstige priser

KONTAKT OSS FOR GRATIS BEFARING

Økonomi

Økonomien i solcelleanlegget vil være avhengig av formålet. Er man motivert av rene økonomiske parametere og kortest mulig nedbetalingstid er det viktig å få dimensjonert et solcelleanlegg som produserer mest mulig likt strømforbruket gjennom dagen og året. Dersom man har et litt lenger perspektiv og vurderer faktorer som økte strømpriser, mulighet for lagring i fremtiden og tilgang på ekstra kapasitet og fleksibilitet, kan regnestykket være annerledes. Det er også et element at det koster relativt sett mindre pr m2 å øke størrelsen på anlegget. 

Det kan i tillegg være andre faktorer som motiverer, som bærekraft, fremtidsfokus, å være sin egen produsent, å få “gratis” strøm (når anlegget først er installert), og å sende et signal til omgivelsene at man har fokus på miljøet. Lønnsomhet er et vidt begrep.

Ler mer om lønnsomhet her: Solcellepaneler – lønner det seg

Pris

Prisen på et solcelleanlegg er avhengig av ulike faktorer og hvert anlegg må tilpasses den enkelte kunde og bygg. Som et regneeksempel kan man for enkelhets skyld ta utgangspunkt i et anlegg på 100 kWp. Det vil på det sentrale Østlandet kunne produsere rundt 100 000 kWh i året. Et prisestimat for standard design, dimensjonering, anskaffelse, montasje og igangsettelse av dette anlegget kan ligge i størrelsesorden NOK 900 000 – 1 100 000. Et anlegg på 10 kWp som produserer omtrent 10 000 kWh i året vil ha en kostnad på ca 150 000. For privatkunder finnes også Enova-støtte for solcelleanlegg, på opptil 28 750 kroner, avhengig av størrelsen på anlegget.

Vi er konkurransedyktige på pris og jobber hele tiden for å gi våre kunder et mest mulig prisgunstig solcelleanlegg.

Les mer om hva som påvirker prisen på et solcelleanlegg. 

Batterier / Energilagring

Strøm fra et solcelleanlegg er ferskvare. Det betyr at den bør brukes umiddelbart eller lagres. En åpenbar idé er å lagre strømmen man ikke bruker i batterier for senere bruk. Batterilagring er imidlertid kostbart, og det er i Norge foreløpig dessverre ikke regningssvarende å installere batterier for dette ene formålet (med mindre kan kan komme under et offentlig støtteprogram). Strømmen lagret på batteriet blir dyrere enn å kjøpe fra nettet. Som en del av en større energiplanlegging kan det dog være smart å innberegne batterilagring. 

En annen måte å “lagre” strømmen på er å selge den ut på nettet. Salg til nettet er imidlertid mindre lønnsomt enn å bruke strømmen selv.

kWp

Hva betyr det?

kWp er et standardmål for hvor mange kilowatt som produseres under forhåndsdefinerte referansebetingelser. Dette for enklere å kunne sammenligne ytelse mellom ulike paneler.

Produksjon

Normalt kan en i sør-Norge regne i underkant av 1 kWh for hver kWp anlegg dersom det er sørvendt. Et anlegg i øst-vest-retning produserer mindre noe pr kWp, men produserer til gjengjeld gjennom flere timer av døgnet. Geografi, takvinkel, snødekning og lokale skygge- og lysforhold vil også spille inn på produksjonen.

Solcelleanlegget genererer om lag 80% av årsproduksjonen i månedene april – september, og resten i perioden oktober – mars.

solcelleanlegg

Vedlikehold

En av de store fordelene med et solcelleanlegg er at de er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Det er ingen bevegelige deler eller slitedeler. Etter installasjon vil solcellepanelene produsere strøm i mange tiår fremover. De kommer med en produksjonsgaranti på 25 år, som garanterer at panelene etter 25 år fortsatt yter mer enn 80% av oppgitt effekt. Erfaringsmessig vil de fungere fint også lenge etter dette.

I løpet av denne tiden kan det dog være nødvendig å bytte ut vekselretteren. 

Fordi panelene holder så lenge bør man dessuten tenke på om selve taket også holder disse tiårene.

For en profesjonell aktør er det likevel å anbefale en serviceavtale slik at man sikrer optimal drift og kan holde et oppsyn med anlegget dersom det mot formodning skulle oppstå noe uforutsett.

Les mer om fordeler og ulemper her: Fordeler og ulemper med solceller

Solceller til næringslivet
Solceller til landbruk
SOLCELLEANLEGG TIL NÆRINGSLIVET
SOLCELLEANLEGG TIL LANDBRUKET
KONTAKT OSS

KONTAKT OSS

+47 48 49 44 00

post@alphasun.no

MAN – FRE

07:00 – 18:00

RINGVEGEN 23

2066 JESSHEIM