Solcellepaneler – lønner det seg2019-11-06T17:19:45+00:00

Solcellepaneler og lønnsomhet

Solcellepanel – lønner det seg?

Det snakkes og skrives mye om hvorvidt solcellepaneler lønner seg eller ikke. Vi mener at svaret på dette er et klart JA. Nedenfor er dette begrunnet mer i detalj.

Markedsutvikling

Solcellepaneler har hatt en rivende utvikling i teknologi, kvalitet og tilgjengelighet, og ikke minst i pris. Studier fra MIT viste for ikke lenge siden at prisen på solcellepaneler har falt 99 prosent siden 1980. Det som litt løselig kalles Swansons lov sier at prisene faller 75 prosent omtrent hver 10. år. 

Fra å være et par paneler på hytteveggen, er nå solcelleanlegg på full fart vei inn i den norske energimiksen og har blitt et vanligere og vanligere syn på både profesjonelle bygg og privathus. Med nyheter som solceller på Rådhuset og at Svalbard Flyplass dekkes 75% av solceller  er det ikke så rart interessen for solcellepaneler øker. 

Strømprisen har også steget jevnt og trutt gjennom årene, og det er liten grunn til å tro at denne trenden vil snu.

Mange kan derfor ha spørsmål om solcelleanlegg og lønnsomhet.

Solceller og eget forbruk

Lønnsomhet og solceller påvirkes betydelig av hvor mye av strømmen man forbruker selv. Dess mer man kan forbruke av den tilgjengelige energien solcelleanlegget produserer, dess mer lønnsomt er det. Det er derfor viktig med et riktig dimensjonert og godt prosjektert anlegg.

lønnsomhet solcelleanlegg

Hvordan beregne nedbetaling

For å beregne nedbetalingstid må man måle investering mot inntjening

Investering:

Investeringen er alt du har lagt ut for å anskaffe deg anlegget. Typisk vil dette være den samlede faktura fra leverandør/installatør.

Inntjening:

Inntjeningen er representert ved den årlige verdien av strømmen som produseres av anlegget. Verdien av strømmen som produseres er mengde strøm produsert ganget med totalprisen på strømmen man ellers ville måtte ha kjøpt. Dvs strømpris, nettleie, avgifter, etc. Hvis man antar 100% egenkonsumpsjon, at man benytter seg av all strøm levert av anlegget kan man enkelt sett dele investeringen på den årlige inntjening for å finne nedbetalingstid i antall år.

Eksempel: Den totale investeringen er 120 000 kr. Anlegget produserer 10 000 kWh årlig, og man får brukt alt dette selv. Strømpris, nettleie og avgifter er 1,10 kr/kWh. Verdien av strømmen produsert blir da 10 000 kWh x 1,10 kr/kWh = 11 000 kr. Nedbetalingstiden finner man ved å dele investeringen på inntjeningen : 120 000 kr / 11 000 kr/år = 10,9 år.

Lønnsomhet er avhengig av egenkonsumpsjon

Det som er viktig å legge merke til her er graden av egenkonsumpsjon. I eksemplet over har vi tatt utgangspunkt i 100 % egenkonsumpsjon, dvs. at man selv forbruker all strømmen solcelleanlegget produserer. Dette er ikke alltid tilfelle. Har man et litt for stort anlegg vil anlegget ofte produsere mer enn man har behov for selv. Den overskytende strømmen kan selges tilbake til nettet, men da til en betydelig lavere verdi enn i eksempelet over fordi man får kun betalt spotpris for den.

Er anlegget litt for lite, har man større mulighet til å forbruke all produsert strøm selv, men da blir anlegget gjerne underdimensjonert med tanke på det underliggende strømbehovet. 

Det er derfor viktig å få en grundig vurdering av anlegg og behov fra en profesjonell aktør, slik at man kan dimensjonere solcelleanlegget på en best mulig måte.

Lønnsomhet varierer med strømpris

En annen ting å tenke på er at strømprisen ikke er låst fast slik som i eksemplet over. Strømprisen varierer gjennom året, og fra år til år. Er strømprisen høy, reduseres tilbakebetalingstiden, og motsatt. De lange linjene viser imidlertid at strømprisen og de offentlige strømavgiftene øker jevnt og trutt. Det man kan si med sikkerhet er at jo høyere strømutgiftene er, jo mer lønnsomt blir investering i solcellepaneler. 

Nedenfor er en graf over strømpriser inkludert avgifter for privathusholdninger siden 2003:

Utvikling i strømpris siden 2003

Andre typer lønnsomhet

En investering i solcellepaneler kan også ha andre aspekter ved seg som går forbi konseptet om økonomisk lønnsomhet, som for eksempel at man sender et signal til omgivelser eller kunder at man er miljøbevisst. I tillegg er man er sin egen produsent og at man produserer kortreist og fornybar strøm med større grad av uavhengighet og egenkontroll. 

Man vil også kunne benytte seg av “gratis” overskuddsstrøm som produseres av solcelleanlegget til f.eks. å lade elbiler eller andre batterier, kjøre pumper, kjøle, oppvask, eller drive anlegg som ikke er avhengig av å gå på et visst tidspunkt, men som kan kjøres når som helst på døgnet. Hvis man legger dette til den tiden av døgnet hvor solcelleanlegget produserer mer enn grunnforbruket, har man glede av grønn energi som i prinsippet er gratis. 

******

Solcellepaneler - lønner det seg?
KONTAKT OSS

KONTAKT OSS

+47 48 49 44 00

post@alphasun.no

MAN – FRE

07:00 – 18:00

RINGVEGEN 23

2066 JESSHEIM