Solcellepaneler pris

Hva er prisen for solcellepaneler?

Prisen for et enkelt og billig solcellepanel på 285W (poly) ligger pr. første halvdel av 2020 på rundt tusenlappen.

Et enkelt solcellepanel på ca 300W (mono) av et anerkjent fabrikat har en pris på i overkant av 1000 kr. Disse panelene har ergo falt mye i pris. 

Imidlertid faller prisen per panel mye dersom man monterer et helt anlegg, og størrelsen på anlegget har stor innvirkning på enhetsprisen per m2 eller kW.

Et solcelleanlegg består av solcellepaneler og en eller flere vekselrettere, montasjeutstyr og elektrisk materiell. 

Solcellepaneler:

Det er solcellepanelene som utgjør hoveddelen av prisen for utstyret. Valg av type solcellepaneler påvirker også prisen. Dersom man ikke er begrenset av tilgjengelig plass, er polykrystallinske (blålige) paneler det mest kostnadseffektive. Dersom man har begrenset med plass, kan monokrystallinske paneler være et godt alternativ. Disse er sorte i fargen, og har høyere effekt enn polykrystallinske paneler. Typisk ytelse for ulike polykrystallinske paneler er 275 – 300 W per panel, og tilsvarende for monokrystallinske er 300 – 325 W. Det kan også for noen være estetiske grunner for å velge en type panel fremfor et annet.

Montasje:

Den andre hovedfaktoren som påvirker prisen er montasjekostnaden. Her er det flere elementer som kan ha innvirkning, bl.a. taktype, høyde vinkler og adkomst. Dette er med på å påvirke den totale montasjetiden.

Les mer om taktyper her: Solceller på tak

Elektrisk arbeid:

Avslutningsvis kobles solcelleanlegget til nettet og godkjennes for bruk.  Dette arbeidet utføres av en autorisert elektriker. For mange anlegg vil det elektriske arbeidet være begrenset, mens noen anlegg kreves mer installasjonsarbeid. Det kan også være behov for en skilletransformator for å tilpasse 400V fra vekselretteren til 230V trefaseanlegg. 

 

For å gi en eksakt og best mulig pris, må hvert anlegg kalkuleres for seg, men en antydning kan fås fra informasjonen under:

Et konkret priseksempel (pr. 2018) for et anlegg montert på et standard trapesplatetak kan se slik ut:

  • Effekt: 28 kWp
  • Årsproduksjon: 27 300 kWh
  • Antall paneler: 100
  • Areal: 180 kvm
  • Pris: 280 000,- eks. Mva 
  • (Taksikring/stillas og evt. skilletrafo kommer i tillegg)

I tabellene nedenfor er det angitt noen veiledende overslag:

For privatkunder er det som oftest aktuelt med mindre anlegg. Et typisk anlegg på 5,2 kWp som produserer om lag 4900 kWh i året har en pris på om lag 80 000 – 90 000 inkl. mva og støtte fra Enova. 

For landbrukskunder finnes det støtteordninger som kan være aktuelle, f.eks. Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge. 

Vi leverer kvalitetsanlegg til gode priser, og vårt mål er å gjøre deg som kunde mest mulig fornøyd!

PRISEKSEMPLER LANDBRUK

Anleggseffekt 30 kWp 50 kWp 100 kWp
Est. årsproduksjon (kWh) 28500 47000 94000
Antall paneler (stk) 106 176 350
Antall m2 180 300 600
Est. pris (NOK) 250 000 400 000 750 000

Veiledende priseksempler basert på standard montasje på korrugert skråtak sentralt på Østlandet for eksisterende TN-nett. Eks. MVA.

PRISEKSEMPLER NÆRING

Anleggseffekt 30 kWp 50 kWp 100 kWp
Est. årsproduksjon (kWh) 26 000 47 000 77 000
Antall paneler 100 175 350
Antall m2 180 325 650
Est. totalpris (NOK) 270 000 420 000 780 000

Veiledende priseksempler basert på standard montasje på flatt asfalttak sentralt på Østlandet for eksisterende TN-nett. Eks. MVA.

Montering av solceller
KONTAKT OSS

KONTAKT OSS

+47 48 49 44 00

post@alphasun.no

MAN – FRE

07:00 – 18:00

RINGVEGEN 23

2066 JESSHEIM

By |2020-02-10T09:04:31+00:00september 11th, 2019|Informasjon|