SOLCELLER PÅ TAK

Ser du etter priser? Se våre priseksempler her:

Priseksempel – næring

Priseksempel – landbruk

Solceller kan monteres overalt hvor det faller sol, men ofte er takflater gunstige fordi de har ubenyttet areal som samtidig ligger nokså beskyttet til. Solceller på tak er dermed det mest aktuelle for de fleste installasjoner.

Himmelretninger

Det vanligste er å montere solcellene mot sør, og årsaken er selvsagt at sydvendte flater mottar mest sollys, noe som gir høyest effekt i kW.

For flate tak, spesielt på større takflater, er det også vanlig å montere i øst-vest retning. Anlegg montert på denne måten har noe lavere toppeffekt, men til gjengjeld holder de produksjonen av strøm gående gjennom større del av dagen enn rent sydvendte anlegg ettersom de får med seg mer av morgensola og kveldssola. 

Noen eksempler på taktyper:

Takstein 

På tak med takstein festes solcellene ved at det monteres braketter mot undertaket som skrus fast i bærekonstruksjonen (takstolene). Det lages et lite snitt i taksteinene for å gi plass til brakettene før de legges tilbake, på samme måte som ved montering av av f.eks. stigetrinn og snøfangere. Ordinær dobbeltkrum stein er enklere å montere på enn enkeltkrum stein. Deretter monteres festeskinner på brakettene. Solcellepanelene monteres på festeskinnene ved hjelp av små låsebraketter. Har man en privatbolig og ønsker å gjøre en del av monteringsarbeidet selv, er dette selvsagt mulig. Dette bør dog gjøres i samråd med oss, slik at installasjonen blir korrekt med hensyn til bl.a. snølastkrav og andre forhold. Man må selvsagt også sørge for at man har tilstrekkelig sikring når man arbeider med solceller på tak.

Trapesplater

Trapesplatetak er det mest kostnadseffektive med hensyn til solceller på tak. Her monteres festebrakettene på selve takplatene, og man kan gå i gang med å feste montasjeskinnene etter kort tid. For enkelte isolerte trapesplatetak og sandwichplater hvor det er tynn ytterplate, må det gjøres en vurdering om det kan være nødvendig å skru ned i bærekonstruksjonen. For ordinære bølgeblikktak på trekonstruksjoner, skrus da som regel en festebolt ned i bjelkene hvorpå festebrakettene monters på disse boltene.

Flate tak

På flate står solcellene som oftest løst oppå taket i stativer som er vektet ned med ballast. Ballasten er noe avhengig av type stativ som brukes, men ofte brukes betongheller. Ofte er øst-vest orientering vanlig å bruke på større flate tak, evt. i kombinasjon med sydvendt orientering. Solcellene ligger som regel relativt flatt ned mot taket, f.eks. vinklet 10-20 grader for å gi best mulig kompromiss med hensyn til solinnstråling, vær og vind. 

Under stativene legges beskyttelse mot det eksisterende taket. For flate tak er det viktig at ballastberegningen gjøres nøyaktig, og at det tas bl.a. tas hensyn til vindlaster og friksjonskoeffisienter. Det er som regel noe enklere å montere på asfaltbaserte takdekker enn på membrantak.

Andre tak og montasjeløsninger

Det finnes for øvrig festemateriell og løsninger for de fleste taktyper. I tillegg finnes materiell for å feste solcellene til vegg. Kanskje man har en låve som har et litt slitent eller uegnet tak, men hvor det er en sydvendt låvevegg som er perfekt for å sette opp et veggmontert anlegg. Et veggmontert anlegg kan faktisk også være bedre egnet for å generere strøm i vinterhalvåret når sola er lav enn solceller på taket.

Noen få tak er imidlertid i praksis uegnet å montere solceller på, f.eks. torvtak og skifertak. På grunn av asbestinnhold er også tak med eternittplater problematiske. Her bør man kanskje vurdere å fornye taket først.

Prisforskjeller på ulike tak

Det aller rimeligste å montere på er trapesplatetak og tilsvarende platetak hvor festebrakettene kan skrus rett på, og panelmontasje kan starte like etterpå. Taksteinbelagte tak, og andre tak hvor braketter må festes til undertaket, krever mer montasjetid. Flate tak er enkle å jobbe på, men krever mer festemateriell og forberedende arbeid. For skråtak kan takvinkel over ca 30° påvirke montasjekostnaden.

SER DU ETTER SOLCELLER FOR LANDBRUKET?

Les mer her: Solceller til landbruk

SER DU ETTER SOLCELLER FOR DET PRIVATE ELLER OFFENTLIGE NÆRINGSLIV?

Les mer her: Solceller til næringsbygg

VIL DU VITE OM SOLCELLER ER LØNNSOMT?

Les mer her: Solcellepaneler – lønner det seg

ELLER ER DU BARE INTERESSERT I HVORDAN MAN BEREGNER LØNNSOMHET?

Les her: Hva påvirker prisen på et solcelleanlegg

By |2019-12-22T08:10:35+00:00oktober 16th, 2019|Informasjon|