Loading...
Solceller til landbruk2019-12-18T10:57:14+00:00

Solcelleanlegg til landbruket

Solceller til landbruk er veldig smart. Vi gir deg 4 gode grunner:

Solceller til landbruk er veldig smart. Landbruket har veldig gode forutsetninger for solenergi. Ofte vil en landbrukseiendom ha ett eller flere driftsbygg med store, ubrukte takflater tilgjengelig for montering av solceller. Man skal også være klar over at det ikke bare er ubrukte takflater som kan være godt egnet for solcelleanlegg. Bakkemonterte anlegg kan her være et interessant alternativ, da det kan finnes arealer som er egnet for dette på en landbrukseiendom.

I et miljøperspektiv er solceller med på å bygge opp under gårdens grønne profil og viser at man som matprodusent er opptatt av både fremtiden og et bærekraftig miljø.

Økonomi

En motivator for mange, både i landbruket og i annen næring, er økonomi. Ved å redusere behovet for dyr, innkjøpt strøm, kan solcellestrøm gi en meget hyggelig avkastning. Best lønnsomhet oppnår de som har høyest strømforbruk om sommeren; typisk om man har behov for kjøling eller store vifter.

Dersom investeringen innen solenergi er en del av næringsvirksomheten til gården, kan en få tilbakebetalt moms.

Dersom det investeres i solceller som en del av et gardsvarmesystem, kan det kvalifisere for offentlig støtte gjennom bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge.

Større bevissthet rundt eget strømforbruk. Energikontroll.

Med egenprodusert strøm, via kontrollpaneler som overvåker produksjonen til enhver tid vil man få større bevissthet rundt strømforbruket. Det er uansett alltid fornuftig å optimalisere eget strømforbuk, og eventuelt begrense strømbruk der man har mulighet, eller legge større forbruk til tiden på dagen da solcellene produserer mest.

Solceller til landbruk blir således et verktøy til smartere strømforbruk. Med egenprodusert strøm “gratis” tilgjengelig får man en større bevissthet rundt disse tingene. 

Solceller til landbruk

Grønn profil

Å markere en grønn profil og å vise bærekraftig produksjon er kanskje spesielt viktig i landbruket. Mange sluttbrukere viser stor interesse for økologisk og klimavennlig matproduksjon. Solceller kan således bidra til å sende et solid signal til omgivelsene om en grønn tankegang i hele produksjonskjeden.

Økte krav

Landbruket har også gjennom sitt veikart pålagt seg selv å spare inn 5 millioner tonn CO2 innen 2030. Solceller kan være et viktig bidrag i denne prosessen.

Kilde: Landbrukets veikart mot fornybarsamfunnet

Kilde: Landbruk: Landbruket skal halvere sine fossile utslipp

Kilde: Nationen: Grønt landbruk v2.0

PRISEKSEMPLER LANDBRUK

Anleggseffekt 30 kWp 50 kWp 100 kWp
Est. årsproduksjon (kWh) 28500 47000 94000
Antall paneler (stk) 106 176 350
Antall m2 180 300 600
Est. pris (NOK) 250 000 400 000 750 000

Veiledende priseksempler basert på standard montasje på korrugert skråtak sentralt på Østlandet for eksisterende TN-nett. Eks. MVA.

Økonomi

Interessert?

Kontakt oss

Energikontroll

Interessert?

Kontakt oss

Grønn profil

Interessert?

Kontakt oss

Fremtidsrettet

Interessert?

Kontaks oss

Trenger dere hjelp til å vurdere eller prosjektere et anlegg?

Kontakt oss

Seneste nytt

Følg vår blogg for de seneste aktuelle nyhetene på solcellefronten i Norge.

SE ALLE ARTIKLER

Leverandører

Vi leverer solcellepaneler og vekselrettere/invertere fra anerkjente produsenter. Fellesnevner er at alle er kjent for sin høye kvalitet på produktene.