Loading...
Solceller til næringsbygg2019-12-22T08:15:10+00:00

Solcelleanlegg for næringsbygg

Solceller til næringsbygg. Vi gir deg 6 gode grunner:

Det finnes mange gode grunner til å vurdere solcelleanlegg for næringsbygg.

Solcelleanlegg i næringslivet blir stadig mer populært, og vi ser en jevnt økende etterspørsel etter slike anlegg. I seg selv er solceller blant de aller mest miljøvennlige måtene å produsere strøm på. Dette alene kan være motivasjon nok for å velge solceller som en del av energimiksen.

Utnytt takflaten!

Mange næringsbygg har store takflater som ligger badet i sol og som har stort potensiale for produksjon av kortreist og grønn energi. Noen ganger kan det til og med være en ulempe at solen varmer opp taket i og med at det avgir varme innendørs og man således må bruke energi på kjøling. Solceller på taket kan redusere behovet for kjøling, samt produsere gratis, grønn energi.

Spesielt gunstig er det at de dagene sola varmer mest og det er størst behov for kjøling, da er tilgangen på gratis strøm fra taket på sitt høyeste.

Økonomi

Et solcelleanlegg er i dag økonomisk lønnsomt. Det er her viktig å dimensjonere anlegget riktig for best mulig økonomi. Jo mer man kan erstatte av forbruket som man til vanlig trekker fra nettet, med egenprodusert solstrøm, jo bedre økonomi oppnår man. Det er også viktig å understreke at en investering i et solcelleanlegg bør sees som nettopp dét – en investering. Man får tilbake den opprinnelige, innskutte kapitalen gjennom redusert strømregning, samt en god kontantstrøm etter at anlegget er nedbetalt. Ser man det over et livsløpsperspektiv (for solcelleanlegget) gir et riktig dimensjonert anlegg en stor og positiv nåverdi. Det er altså viktig å ikke blande en investering med en kostnad.

Les gjerne mer her: Solcellepaneler – lønner det seg?

Større bevissthet rundt eget strømforbruk. Energikontroll.

Med egenprodusert strøm, via kontrollpaneler som overvåker produksjonen til enhver tid vil man få større bevissthet rundt strømforbruket. Det er uansett alltid fornuftig å optimalisere eget strømforbuk, og eventuelt begrense strømbruk der man har mulighet, eller legge større forbruk til tiden på dagen da solcellene produserer mest.

Solceller til næringsbygg kan være et verktøy til dette. Med egenprodusert strøm “gratis” tilgjengelig får man en større bevissthet rundt disse tingene.

Solceller til næringslivet

Bedre omdømme hos forretningsforbindelser, partnere, omgivelsene og kunder

Et solcelleanlegg med egenprodusert strøm viser at man er miljøbevisst og fremtidsrettet.

Man sender et signal til omgivelsene om at man er opptatt av miljøet og ønsker å ta et ansvar for klimaet. Dette kan bidra til positive effekter med hensyn til å tiltrekke seg nye kunder, og å holde på de man allerede har.

Bidra til at TEK-forskriftene oppfylles

Solceller til næringsbygg kan være et viktig bidrag til at energikapittelet i TEK-forskriften oppfylles. Dette omhandler blant annet krav til energiforsyning, samt energieffektivitet.

Skalerbart

Solceller skalerer godt. Så lenge man har arealer tilgjengelig er det enkelt å legge til paneler.  Montasje på takflater på næringsbygg er gjerne meget effektiv og rask på grunn av flate tak eller lave takvinkler.

PRISEKSEMPLER NÆRING

Anleggseffekt 30 kWp 50 kWp 100 kWp
Est. årsproduksjon (kWh) 26 000 47 000 77 000
Antall paneler 100 175 350
Antall m2 180 325 650
Est. totalpris (NOK) 270 000 420 000 780 000

Veiledende priseksempler basert på standard montasje på flatt asfalttak sentralt på Østlandet for eksisterende TN-nett. Eks. MVA.

Økonomi

Interessert?

Kontakt oss

Energikontroll

Interessert?

Kontakt oss

Grønn profil

Interessert?

Kontakt oss

Fremtidsrettet

Interessert

Kontaks oss

Trenger dere hjelp til å vurdere eller prosjektere et anlegg?

Kontakt oss

Seneste nytt

Følg vår blogg for de seneste aktuelle nyhetene på solcellefronten i Norge.

SE ALLE ARTIKLER

Leverandører

Vi leverer solcellepaneler og vekselrettere/invertere fra anerkjente produsenter. Fellesnevner for er at alle er kjent for sin høye kvalitet på produktene.